zagrać

zagrać (sie) – zagrać (pol.)

bezokolicznikzagrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagraliście; żeście zagrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagrała żech; zagrałach; żech zagrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagrała żeś; zagrałaś; żeś zagrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagrały my; my zagrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagrałyście; żeście zagrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagrało żech; żech zagrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagrało żeś; żeś zagrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagrany
rzeczownik odczasown.zagrani
Rybnik

 

Tato, zagrejcie z nami we dwa ôgnie.

Poradzisz zagrać na cyji?

Zofijka zagro na fortypianie, a Zeflik zaśpiywo.

 

Podej dalij…