zagryź

zagryź (sie) – zagryźć (pol.)

bezokolicznikzagryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagryźliście; żeście zagryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagryzła żech; zagryzłach; żech zagryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagryzła żeś; zagryzłaś; żeś zagryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagryzły my; my zagryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagryzłyście; żeście zagryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagryzło żech; żech zagryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagryzło żeś; żeś zagryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagryziōny
rzeczownik odczasown.zagryziyni
Rybnik

 

Ôtok mi sam coś zagryzło kura na placu. Znodłach jōm leżeć niyżywo pod płotym.

Dej pozōr, aż ci tyn pies niy zagryzie tego chōmika.

 

Podej dalij…