zahamować

zahamować (sie) – zahamować, zatrzymać się (pol.)

bezokolicznikzahamować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zahamuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zahamujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zahamuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zahamujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zahamujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zahamujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zahamowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zahamowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zahamowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zahamowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zahamowaliście; żeście zahamowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zahamowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zahamowała żech; zahamowałach; żech zahamowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zahamowała żeś; zahamowałaś; żeś zahamowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zahamowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zahamowały my; my zahamowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zahamowałyście; żeście zahamowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zahamowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zahamowało żech; żech zahamowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zahamowało żeś; żeś zahamowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zahamowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zahamowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zahamowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zahamowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zahamowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zahamowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zahamowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zahamowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zahamowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zahamowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zahamowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zahamowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zahamowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zahamowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zahamowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zahamowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zahamuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zahamuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zahamujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zahamujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zahamowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zahamowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zahamowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zahamowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zahamowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zahamowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zahamowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zahamowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zahamowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zahamowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zahamwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zahamowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zahamowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zahamowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zahamowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zahamowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zahamowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zahamowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zahamowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zahamowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zahamowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zahamowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zahamowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zahamowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zahamowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zahamowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zahamowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zahamowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zahamowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zahamowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzahamowany
rzeczownik odczasown.zahamowani
Rybnik

 

Jo bych zahamowoł, keby mi ta keta niy niy była sleciała.

Zahamuj dobrze tyn wōz, aż sie niy skula z tej kympki.

Zahamuj, a puść te dzieci bez ta szosyjo.

 

 

Podej dalij…