zakalić

zakalić (sie) – zachmurzyć się, zmącić (pol.)

bezokolicznikzakalić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakala
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakalisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakali
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakalymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakalicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakalōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakalōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakalōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakalōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakalyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakalyliście; żeście zakalyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakalyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakalyła żech; zakalyłach; żech zakalyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakalyła żeś; zakalyłaś; żeś zakalyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakalyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakalyły my; my zakalyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakalyłyście; żeście zakalyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakalyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakalyło żech; żech zakalyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakalyło żeś; żeś zakalyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakalōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakalyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakalyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakalyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakalyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakal
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakali
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakalcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakalōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakalōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakalōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakalōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakalyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakalyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakalyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakalyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakalyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakalyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakalyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakalyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakalyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakalyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakalyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakalyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakalōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakalyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakalyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakalyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakalyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakalōny
rzeczownik odczasown.zakalyni
Rybnik

POL: (1) zachmurzyć się; (2) zmącić np. wodę.

 

SI: Ôroz sie tak zakalyło, a zrobiyło sie cima, że trza było bez dziyń światło świycić.

PL: Nagle się tak zachmurzyło i zrobiło się ciemno, że trzeba było w dzień świecić światło.

 

SI: Pies mi skoczōł do tego basynu a cało woda zakalōł, tōż mie sie zarozki ôdechciało.

kōmpać.

PL: Pies wskoczył mi do tego basenu i całą wodę zmącił, więc mnie odechciało się od razu kąpieli.

 

PL: Niy ruszej tego kibla, aż mi tej wody niy zakalisz.

PL: Nie ruszaj tego wiadra, żeby tej wody nie zmącić.

 

Podej dalij…