zaklupać

zaklupać (sie) – zastukać (pol.)

bezokolicznikzaklupać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaklupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaklupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaklupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaklupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaklupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaklupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaklupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaklupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaklupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaklupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaklupaliście; żeście zaklupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaklupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaklupała żech; zaklupałach; żech zaklupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaklupała żeś; zaklupałaś; żeś zaklupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaklupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaklupały my; my zaklupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaklupałyście; żeście zaklupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaklupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaklupało żech; żech zaklupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaklupało żeś; żeś zaklupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaklupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaklupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaklupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaklupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaklupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaklupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaklupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaklupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaklupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaklupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaklupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaklupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaklupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaklupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaklupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaklupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaklupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaklupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaklupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaklupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaklupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaklupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaklupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaklupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaklupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaklupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaklupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaklupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaklupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaklupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaklupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaklupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaklupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaklupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaklupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaklupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaklupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaklupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaklupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaklupany
rzeczownik odczasown.zaklupani
Rybnik

 

Zaklupj na dźwiyrze, niż tam wleziesz.

Niy majōm sam zwōnka, tōż trza zaklupać.

Kryś zaklupoł na ôkno, tōż poszła ôtworzić.

 

 

Podej dalij…