zakryntka

zakryntka – nakrętka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zakryntka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zakryntki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zakryntce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zakryntka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zakryntkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zakryntce
Wołacz l. poj. Ty…zakryntko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zakryntki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zakryntkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zakryntkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zakryntki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zakryntkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zakryntkach
Wołacz l. mn. Wy…zakryntki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: nakrętka od butelki, słoika.

 

SI: Wejź zakryntka a zakrynć tyn sok, aż tam jako osa niy wleci.

PL: We  nakrętkę i zakręć ten sok, żeby tam jakaś osa nie wpadła.

 

SI: Ôdkrynć mi ta zakryntka ze krauzy, bo jo niy poradza.

PL: Okręć mi tę nakrętkę ze słoika, bo ja nie potrafię.

 

Podej dalij…