zakrziwić

zakrziwić (sie) – zakrzywić (pol.)

bezokolicznikzakrziwić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakrziwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakrziwisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakrziwi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakrziwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakrziwicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakrziwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakrziwiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakrziwiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakrziwiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakrziwiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakrziwiyliście; żeście zakrziwiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakrziwiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakrziwiyła żech; zakrziwiyłach; żech zakrziwiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakrziwiyła żeś; zakrziwiyłaś; żeś zakrziwiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakrziwiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakrziwiyły my; my zakrziwiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakrziwiyłyście; żeście zakrziwiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakrziwiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakrziwiyło żech; żech zakrziwiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakrziwiyło żeś; żeś zakrziwiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakrziwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakrziwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakrziwiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakrziwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakrziwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakrziwiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakrziwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakrziwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakrziwiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakrziwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakrziwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakrziwiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakrziwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakrziwiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakrziw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakrziwi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakrziwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakrziwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakrziwiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakrziwiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakrziwiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakrziwiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakrziwiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakrziwiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakrziwiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakrziwiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakrziwiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakrziwiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakrziwiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakrziwiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakrziwiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakrziwiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakrziwiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakrziwiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakrziwiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakrziwiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakrziwiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakrziwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakrziwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakrziwiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakrziwiōny
rzeczownik odczasown.zakrziwiyni
Rybnik

 

Wejź, a zakrziw tyn gwōźdź, aż kery nań niy wlezie.

Jako to chcesz ôdkryncić ta szruba, jak żeś jōm tak zakrziwiōł?

Po co żeś zakrziwiōł tyn gwōdź, tyń ônego trza wybić za chwila?.

Podej dalij…