zakucać

zakucać – zakaszleć (pol.)

bezokolicznikzakucać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakucōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakucosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakuco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakucōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakucocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakucajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakucoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakucoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakucoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakucali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakucaliście; żeście zakucali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakucali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakucała żech; zakucałach; żech zakucała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakucała żeś; zakucałaś; żeś zakucała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakucała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakucały my; my zakucały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakucałyście; żeście zakucały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakucały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakucało żech; żech zakucało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakucało żeś; żeś zakucało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakucało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakucoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakucoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaucoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakucali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakucali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakucali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakucała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakucała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakucała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakucały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakucały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakucały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakucało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakucało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakucało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakucej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakuco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakucejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakucajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakucoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakucoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakucoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakucali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakucali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakucali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakucała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakucała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakucała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakucały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakucały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakucały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakucało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakucało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakucało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakucoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakucoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakucoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakucali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakucali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakucali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakucała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakucała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakucała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakucały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakucały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakucały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakucało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakucało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakucało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zakucani
Rybnik

 

Starzik zakucali, aże sie ta mało ôbudziyła.

Zakucej yno, aż mama posłōcho.

 

 

Podej dalij…