zalepić

zalepić (sie) – zakleić (pol.)

bezokolicznikzalepić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zalepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zalepisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zalepi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zalepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zalepicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zalepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zalepiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zalepiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zalepiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zalepiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zalepiyliście; żeście zalepiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zalepiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zalepiyła żech; zalepiyłach; żech zalepiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zalepiyła żeś; zalepiyłaś; żeś zalepiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zalepiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zalepiyły my; my zalepiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zalepiyłyście; żeście zalepiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zalepiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zalepiyło żech; żech zalepiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zalepiyło żeś; żeś zalepiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zalepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zalepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zalepiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zalepiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zalepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zalepiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zalepiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zalepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zalepiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zalepiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zalepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zalepiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zalepiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zalepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zalepiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zalepiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zalep
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zalepi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zalepcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zalepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zalepiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zalepiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zalepiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zalepiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zalepiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zalepiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zalepiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zalepiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zalepiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zalepiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zalepiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zalepiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zalepiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zalepiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zalepiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zalepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zalepiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zalepiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zalepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zalepiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zalepiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zalepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zalepiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zalepiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zalepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zalepiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zalepiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zalepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zalepiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zalepiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzalepiōny
rzeczownik odczasown.zalepiyni
Rybnik

 

Prziwiyź te koło, to ci zalepia tyn szlauch.

Mosz trocha gliny? We piecu trza zalepić, bo kōnsek szamotu wypod.

Wejź gipsu, a zalep ta dziura po gwoździu, to to trza zabiylić.

 

Podej dalij…