załuśniczka

załuśniczka – kolczyk do ucha (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…załuśniczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…załuśniczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…załuśniczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…załuśniczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...załuśniczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…załuśniczce
Wołacz l. poj. Ty…załuśniczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…załuśniczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…załuśniczkōw; załuśniczek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…załuśniczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…załuśniczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…załuśniczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…załuśniczkach
Wołacz l. mn. Wy…załuśniczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kej chcesz miećzałuśniczki, tōż musisz se dać uszy przeżgać.

Symnij se te załuśniczki na noc.

Ôstow te załuśniczki w dōma, bo ich stracisz we wodzie.

Podej dalij…