zamarznyty

zamarznyty – zmrożony (pol.)

przymiotnikzamarznyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zamarznyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zamarznyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zamarznyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zamarznyci; zamarznyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zamarznyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zamarznytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zamarznytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zamarznytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zamarznytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zamarznytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zamarznytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zamarznytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zamarznytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zamarznytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zamarznytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zamarznytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zamarznyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zamarznyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zamarznyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zamarznytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zamarznyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zamarznytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zamarznytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zamarznytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zamarznytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zamarznytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zamarznytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zamarznytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zamarznytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zamarznytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zamarznytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zamarznyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zamarznyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zamarznyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zamarznyci; zamarznyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zamarznyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: zmrożony, na skutek naturalnego spadku temperatury zimą. Cz: zamar-znyty.

 

SI: Stowek je zamarznyty, ale lōd je ciynki, tōż dejcie pozōr.     (cz: zamar-znyty)

PL: Stawek jest zamarznięty, ale lód jest cienki, więc uważajcie.

 

SI: Ziymia jeszcze je zamarznyto, ani łopaty niy idzie wbić, tōż niy ma mowy ô ryciu.    (cz: zamar-znyto)

PL: Ziemia jeszcze jest zamarznięta, nawet szpadla nie można wbić, więc nie ma mowy o kopaniu.

 

SI: Te kury majōm woda we garcu zmarznyto, wejź jim to do pywnice rozmarznyć, a wlyj im do inkszego garca świyżej wody.    (cz: zamar-znyto, rozmar-znyć)

PL: Te kury mają wodę w garnku zamarzniętą, weź im to do piwnicy rozmrozić, a wlej im do innego garnka świeżej wody,

 

SI: Kałuże sōm zamarznyte, tōż dej pozōr, bo może być gładko na drōdze. (cz: zamar-znyte)

PL: Kałuże są zamarznięte, więc uważaj, bo może być ślisko na drodze.

 

Podej dalij…