zamatłać

zamatłać (sie) – zamatłąć, zaplątać (pol.)

bezokolicznikzamatłać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zamatla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zamatlesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zamatle
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zamatlymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zamatlecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zamatlōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zamatłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zamatłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zamatłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zamatłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zamatłaliście; żeście zamatłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zamatłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zamatłała żech; zamatłałach; żech zamatłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zamatłała żeś; zamatłałaś; żeś zamatłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zamatłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zamatłały my; my zamatłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zamatłałyście; żeście zamatłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zamatłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zamatłało żech; żech zamatłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zamatłało żeś; żeś zamatłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zamatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zamatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zamatłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zamatłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zamatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zamatłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zamatłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zamatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zamatłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zamatłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zamatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zamatłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zamatłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zamatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zamatłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zamatłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zamatłej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zamatle
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zamatłejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zamatlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zamatłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zamatłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zamatłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zamatłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zamatłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zamatłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zamatłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zamatłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zamatłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamatłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zamatłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zamatłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zamatłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zamatłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zamatłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zamatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zamatłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zamatłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zamatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zamatłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zamatłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zamatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zamatłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zamatłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zamatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zamatłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zamatłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zamatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zamatłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zamatłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. -. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzamatłany
rzeczownik odczasown.zamatłani
Rybnik

 

Idź, podziwej sie, bo tyn baran sie tam tak pomatłoł, aż sie niy udusi.

Dej pozōr aż sie niy zamatlesz w tej sznōrce.

Jako żeś to zamatłoł te sznōrki.

 

Podej dalij…