zaniymōc

zaniymōc – zaniemóc, zasłabnąć, zachorować (pol.)

bezokolicznikzaniymōc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaniymoga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaniymożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaniymoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaniymogymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaniymożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaniymogōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaniymōg żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaniymōg żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaniymōg
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaniymōgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaniymōgliście; żeście zaniymōgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaniymōgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaniymōgła żech; zaniymōgłach; żech zaniymōgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaniymōgła żeś; zaniymōgłaś; żeś zaniymōgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaniymōgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaniymōgły my; my zaniymōgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaniymōgłyście; żeście zaniymōgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaniymōgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaniymōgło żech; żech zaniymōgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaniymōgło żeś; żeś zaniymōgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaniymōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaniymōg
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaniymōg
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaniymōg
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaniymōgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaniymōgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaniymōgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaniymōgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaniymōgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaniymōgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaniymōgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaniymōgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaniymōgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaniymōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaniymōgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaniymōgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaniymōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaniymoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaniymōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaniymogōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaniymōg bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaniymōg byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaniymōg by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaniymōgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaniymōgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaniymōgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaniymōgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaniymōgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaniymōgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaniymōgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaniymōgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaniymōgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaniymōgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaniymōgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaniymōgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaniymōg
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaniymōg
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaniymōg
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaniymōgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaniymōgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaniymōgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaniymōgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaniymōgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaniymōgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaniymōgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaniymōgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaniymōgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaniymōgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaniymōgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaniymōgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zaniymożyni
Rybnik

 

Ziguś mioł mi prziś pōmōc przi pucōwce, ale zaniymōg, tōż musza sie z tym tropić sōm.

Starka ôtok zaniymōgli, tōż musza tam dziynnie ku nim iś pojrzeć.

Jak jo zaniymoga, to kery ci bydzie te jodło szykowoł?

 

Podej dalij…