zaniyś

zaniyś (sie) – zanieść (pol.)

bezokolicznikzaniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaniōśliście; żeście zaniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaniōsła żech; zaniōsłach; żech zaniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaniōsła żeś; zaniōsłaś; żeś zaniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaniōsły my; my zaniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaniōsłyście; żeście zaniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaniōsło żech; żech zaniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaniōsło żeś; żeś zaniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaniesiōny
rzeczownik odczasown.zaniesiyni
Rybnik

 

Wejź, zaniyś starzikowy ta bōnkawa na dwōr.

Doczkej, jo zaniesa yno Fridzie ta kecka do przeszycio.

Pōdź zaniesymy tyn tepich do izby, bo sam za chwila zmoknie.

Podej dalij…