zaôstrzaczka

zaôstrzaczka – temperówka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zaôstrzaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zaôstrzaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zaôstrzaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zaôstrzaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zaôstrzaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zaôstrzaczce
Wołacz l. poj. Ty…zaôstrzaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zaôstrzaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zaôstrzaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zaôstrzaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zaôstrzaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zaôstrzaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zaôstrzaczkach
Wołacz l. mn. Wy…zaôstrzaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź zaôstrzaczka, a zaôstrz ji te kredki, bo ôna ich całe skreje.

Pożyczej mi zaôstrzaczka bo jo se zapōmnioł swoja w dōma.

Podej dalij…