zapierōnić

zapierōnić (sie) – zaklać (pol.); Schimpfwort zu sagen (ger.); říkát prokletí (cz.); To say swear word (eng.)

bezokolicznikzapierōnić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapierōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapierōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapierōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapierōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôzapierōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapierōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapierōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapierōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapierōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapierōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapierōniyliście; żeście zapierōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapierōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapierōniyła żech; zapierōniyłach; żech zapierōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapierōniyła żeś; zapierōniyłaś; żeś zapierōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapierōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapierōniyły my; my zapierōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapierōniyłyście; żeście zapierōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapierōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapierōniyło żech; żech zapierōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapierōniyło żeś; żeś zapierōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapierōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapierōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapierōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapierōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapierōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapierōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapierōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapierōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapierōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapierōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapierōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapierōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapierōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapierōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapierōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapierōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapierōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapierōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zapierōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapierōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapierōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapierōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapierōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapierōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapierōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapierōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapierōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapierōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapierōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapierōniōny
rzeczownik odczasown.zapierōniyni
Rybnik

 

Jak już starka zapierōniyli, t tam sie musiało rychtyk coś stać

Jak jo sie znerwuja, a zapierōnia, to sie zarozki zrobi prōzno we izbie.

Tyn nasz farorz, to i zapierōnić poradzi z ambōny, jak sie  na kerego znerwuje.

Podej dalij…