zapisać

zapisać (sie) – zapisać (pol.)

bezokolicznikzapisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapisaliście; żeście zapisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapisała żech; zapisałach; żech zapisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapisała żeś; zapisałaś; żeś zapisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapisały my; my zapisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapisałyście; żeście zapisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapisało żech; żech zapisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapisało żeś; żeś zapisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zapisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapisany
rzeczownik odczasown.zapisani
Rybnik

 

Zapisz se, co to mosz kupić, bo zas przidziesz z prōznōm taszōm nazod.

Zapisała żeś sie już u farorza na ta pōnć ? Bezmała już sie miejsca kōńczōm we autobusie.

Pōdź sie zapiszymy na te kartofle na zima z gruby, niy bydymy musieć jeździć po torgu.

 

Podej dalij…