zapłacić

zapłacić (sie) – zapłacić (pol.)

bezokolicznikzapłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapłaciyliście; żeście zapłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapłaciyła żech; zapłaciyłach; żech zapłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapłaciyła żeś; zapłaciyłaś; żeś zapłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapłaciyły my; my zapłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapłaciyłyście; żeście zapłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapłaciyło żech; żech zapłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapłaciyło żeś; żeś zapłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapławciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zapłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapłacōny
rzeczownik odczasown.zapłacyni
Rybnik

 

Zapłaca ci, jak dostana pynzyjo.

Zapłaciōł żeś za te bōmbōny, abo żeś ich zaś dostoł?

Jutro przijada, to ci zapłaca za te pōł litra.

 

Podej dalij…