zaprawiać

zaprawiać (sie) – wekować (pol.)

bezokolicznikzaprawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaprawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaprawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaprawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaprawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaprawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaprawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaprawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaprawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaprawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaprawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaprawialiście; żeście zaprawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaprawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaprawiała żech; zaprawiałach; żech zaprawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaprawiała żeś; zaprawiałaś; żeś zaprawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaprawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaprawiały my; my zaprawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaprawiałyście; żeście zaprawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaprawiało żech; żech zaprawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaprawiało żeś; żeś zaprawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaprawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaprawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaprawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaprawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaprawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaprawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaprawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaprawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaprawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaprawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaprawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaprawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaprawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaprawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaprawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaprawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaprawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaprawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaprawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaprawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaprawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaprawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaprawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaprawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaprawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaprawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaprawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaprawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaprawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaprawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaprawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaprawiali; bydymy zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaprawiali; bydziecie zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaprawiali; bydōm zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaprawiała; byda zaprawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaprawiała; bydziesz zaprawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaprawiała; bydzie zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaprawiały; bydymy zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaprawiały; bydziecie zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaprawiały; bydōm zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaprawiało; byda zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaprawiało; bydziesz zaprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaprawiało; bydzie zaprawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaprawiany
rzeczownik odczasown.zaprawiani
Rybnik

POL: przechowywać w słoikach, robić zapasy, namykać szczelnie słoiki podciśnieniowo, bez gotowania.

 

My dycko zaprawiōmy ôgōrki na zima.

Terazki dzieci wolōm soki ze sklepu, tōż niy zaprawiōmy krauzōw ze kōmpotym.

Podej dalij…