zaruścieć

zaruścieć – zardzewieć (pol.)

bezokolicznikzaruścieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaruszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaruścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaruści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaruszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaruścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaruszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaruścioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaruścioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaruścioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaruścieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaruścieliście; żeście zaruścieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaruścieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaruściała żech; zaruściałach; żech zaruściała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaruściała żeś; zaruściałaś; żeś zaruściała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaruściała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.zaruściały my; my zaruściały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaruściałyście; żeście zaruściały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaruściały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaruściało żech; żech zaruściało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaruściało żeś; żeś zaruściało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaruścioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaruścieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaruściała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaruściały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaruściało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaruść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaruści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaruśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaruszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaruścioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaruścioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaruścioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaruścieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaruścieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaruścieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaruściała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaruściała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaruściała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaruściały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaruściały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaruściały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaruściało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaruściało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaruściało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaruścioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaruścieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaruściała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaruściały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaruściało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zaruszczyni
Rybnik

 

Niy ôstawiej tego lańcucha na dworze, bo ci zaruści.

Z czego sôm te felgi w kole, że tak zaruściały?

Namoż te szruby szmyrōm, aż niy zaruszczōm.

 

Podej dalij…