zasmyczyć

zasmyczyć (sie) – zawlec, zaciągnać (pol.)

bezokolicznikzasmyczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasmycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasmyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasmyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasmyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasmyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasmyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasmyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasmyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasmyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasmyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasmyczyliście; żeście zasmyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasmyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasmyczyła żech; zasmyczyłach; żech zasmyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasmyczyła żeś; zasmyczyłaś; żeś zasmyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasmyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasmyczyły my; my zasmyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasmyczyłyście; żeście zasmyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasmyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasmyczyło żech; żech zasmyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasmyczyło żeś; żeś zasmyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasmyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasmyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasmyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasmyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasmyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasmycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasmyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasmyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasmyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zasmyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zasmyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasmyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasmyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasmyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasmyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasmyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasmyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasmyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zasmyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasmyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasmyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasmyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasmyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasmyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasmyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasmyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasmyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasmyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasmyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzasmyczōny
rzeczownik odczasown.zasmyczyni
Rybnik

 

Starziku, idźcie se już legnyć do łōżka, bo zaś mi sam uśniecie na ryczce, a jo was potym niy zasmycza sama.

Kaj mi zaś tyn pies zasmyczōł te lacze?

Pōdź zasmyczymy tyn miech z kartoflami do pywnice.

Podej dalij…