zaśpiywać

zaśpiywać (sie) – zaśpiewać (pol.)

bezokolicznikzaśpiywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaśpiywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaśpiywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaśpiywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaśpiywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaśpiywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaśpiywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaśpiywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaśpiywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaśpiywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaśpiywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaśpiywaliście; żeście zaśpiywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaśpiywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaśpiywała żech; zaśpiywałach; żech zaśpiywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaśpiywała żeś; zaśpiywałaś; żeś zaśpiywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaśpiywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaśpiywały my; my zaśpiywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaśpiywałyście; żeście zaśpiywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśpiywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaśpiywało żech; żech zaśpiywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaśpiywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pośpiywało żeś; żeś zaśpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaśpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaśpiywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaśpiywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaśpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaśpiywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaśpiywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaśpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaśpiywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaśpiywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaśpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaśpiywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaśpiywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaśpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaśpiywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaśpiywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaśpiywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaśpiywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaśpiywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaśpiywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaśpiywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaśpiywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaśpiywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaśpiywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaśpiywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaśpiywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaśpiywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaśpiywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaśpiywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaśpiywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaśpiywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśpiywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaśpiywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaśpiywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaśpiywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaśpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaśpiywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaśpiywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaśpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaśpiywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaśpiywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaśpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaśpiywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaśpiywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaśpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaśpiywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaśpiywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaśpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaśpiywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaśpiywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaśpiywany
rzeczownik odczasown.zaśpiywani
Rybnik

 

Starziku, zaśpiywejcie mi ta piykno, staro pieśniczka.

Poradzisz zaśpiywać jako pieśniczka?
Zaśpiywōmy starce „Sto Lot” na urodziny.

 

Podej dalij…