zastawić

zastawić (sie) – zatrzymać (pol.)

bezokolicznikzastawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zastawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zastawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zastawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zastawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zastawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zastawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zastawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zastawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zastawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zastawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zastawiyliście; żeście zastawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zastawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zastawiyła żech; zastawiyłach; żech zastawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zastawiyła żeś; zastawiyłaś; żeś zastawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zastawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zastawiyły my; my zastawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zastawiyłyście; żeście zastawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zastawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zastawiyło żech; żech zastawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zastawiyło żeś; żeś zastawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zastawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zastawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zastawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zastawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zastawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zastawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zastawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zastawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zastawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zastawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zastawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zastawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zastawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zastawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zastawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zastawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zastow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zastawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zastowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zastawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zastawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zastawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zastawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zastawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zastawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zastawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zastawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zastawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zastawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zastawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zastawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zastawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zastawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zastawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zastawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zastawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zastawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zastawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zastawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zastawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zastawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sastawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zastawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zastawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zastawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zastawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zastawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zastawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zastawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zastawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzastawiōny
rzeczownik odczasown.zastawiyni
Rybnik

 

Zastow te auto, bo jo chca wysiednyć.

Policyjo mie zastawiyła, a kozali mi dmuchać do balōnika.

Zastawiymy po drōdze jako taksōwka, jak pojedzie.

 

Podej dalij…