zasuć

zasuć (sie) – zasypać (pol.)

bezokolicznikzasuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasuliście; żeście zasuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasuła żech; zasułach; żech zasuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasuła żeś; zasułaś; żeś zasuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasuły my; my zasuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasułyście; żeście zasuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasuło żech; żech zasuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasuło żeś; żeś zasuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zasuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasuł byś
z
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zasuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzasuty
rzeczownik odczasown.zasuci
Rybnik

 

Wejź a zasuj ta dziura, aż tam jeszcze kery niy wleci.

Jo żech ci dzisiej zasuła ta zupa ryżym, bo mi nugli brakło.

Ruszej sie, bo cie sam za chwila zasuja tōm słōmōm.

Podej dalij…