zaszperować

zaszperować (pol.) – zatamować, zabarykadować, zaprzeć (pol.)

bezokolicznikzaszperować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaszperuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaszperujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaszperuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaszperujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaszperujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaszperujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaszperowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaszperowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaszperowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaszperowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaszperowaliście; żeście zaszperowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaszperowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaszperowała żech; zaszperowałach; żech zaszperowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaszperowała żeś; zaszperowałaś; żeś zaszperowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaszperowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaszperowały my; my zaszperowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaszperowałyście; żeście zaszperowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszperowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaszperowało żech; żech zaszperowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaszperowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaszperowało żeś; żeś zaszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaszperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaszperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaszperowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaszperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaszperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaszperowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaszperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaszperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaszperowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaszperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaszperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaszperowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaszperowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaszperuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaszperuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaszperujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaszperujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaszperowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaszperowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaszperowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaszperowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaszperowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaszperowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaszperowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaszperowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaszperowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaszperowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaszperowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszperowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaszperowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaszperowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaszperowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaszperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaszperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaszperowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaszperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaszperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaszperowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaszperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaszperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaszperowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaszperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaszperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaszperowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaszperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaszperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaszperowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaszperowany
rzeczownik odczasown.zaszperowani
Rybnik

 

Zaszperuj dobrze te ôkna, aż tam jaki łaziki niy powlazujōm.

Jako żeś to zaszperował ta grōdza, że sie ôbalyła a wszystki kartofle

sōm na pywnicy.

Chłop sie zaszperowoł we chałupie, tōż musieli dźwiyrze wytargać dokupy  ze futrami.

Podej dalij…