zasztopować

zasztopować (sie) – zatrzymać , zacerować (pol.é

bezokolicznikzasztopować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasztopuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasztopujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasztopuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasztopujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasztopujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasztopujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasztopowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasztopowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasztopowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasztopowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasztopowaliście; żeście zasztopowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasztopowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasztopowała żech; zasztopowałach; żech zasztopowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasztopowała żeś; zasztopowałaś; żeś zasztopowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasztopowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasztopowały my; my zasztopowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasztopowałyście; żeście zasztopowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasztopowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasztopowało żech; żech zasztopowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasztopowało żeś; żeś zasztopowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasztopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasztopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasztopowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasztopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasztopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasztopowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasztopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasztopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasztopowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasztopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasztopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasztopowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasztopowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasztopuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasztopuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasztopujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasztopujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zasztopowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zasztopowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasztopowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasztopowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasztopowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasztopowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasztopowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasztopowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasztopowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zasztopowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasztopowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasztopowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasztopowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasztopowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasztopowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasztopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasztopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasztopowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasztopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasztopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasztopowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasztopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasztopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasztopowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasztopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasztopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasztopowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasztopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasztopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasztopowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzasztopowany
rzeczownik odczasown.zasztopowani
Rybnik

 

Zasztopuj mi ta fuzekla, bo mi palec wylazuje w niyj.

Zasztopowala mie Policyjo, a kozali mi jechać nazod, to tam je drōga zawrzyto.

Woda porwała most, tōż dobrze, że zdōnżyli te auta zasztopować, coby tam kery niy wlecioł.

 

Podej dalij…