zatańcować

zatańcować (pol.) – zatańczyć (pol.)

bezokolicznikzatańcować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zatańcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zatańcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zatańcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zatańcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zatańcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zatańcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zatańcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zatańcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zatańcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zatańcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zatańcowaliście; żeście zatańcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zatańcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zatańcowała żech; zatańcowałach; żech zatańcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zatańcowała żeś; zatańcowałaś; żeś zatańcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zatańcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zatańcowały my; my zatańcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zatańcowałyście; żeście potańcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zatańcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zatańcowało żech; żech zatańcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zatańcowało żeś; żeś zatańcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zatańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zatańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zatańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zatańcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zatańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zatańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zatańcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zatańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zatańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zatańcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zatańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zatańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zatańcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zatańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zatańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zatańcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zatańcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zatańcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zatańcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zatańcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zatańcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zatańcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zatańcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zatańcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zatańcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zatańcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zatańcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zatańcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zatańcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zatańcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zatańcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zatańcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zatańcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zatańcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zatańcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zatańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zatańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zatańcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zatańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zatańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zatańcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zatańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zatańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zatańcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zatańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zatańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zatańcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zatańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zatańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zatańcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzatańcowany
rzeczownik odczasown.zatańcowani
Rybnik

Pōdż, zatańcujymy, a pokożymy młodym, jako sie tańcuje.

Jo bych zatańcowała, keby mie tak te nogi niy bolały.

Zatańcujesz zy mnōm?

 

 

Podej dalij…