zatruć

zatruć (sie) – zatruć (pol.)

bezokolicznikzatruć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zatruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zatrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zatruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zatrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zatrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zatrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zatruł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zatruł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zatruł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zatruli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zatruliście; żeście zatruli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zatruli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zatruła żech; zatrułach; żech zatruła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wytruła żeś; wytrułaś; żeś wytruła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zatruła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zatruły my; my zatruły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zatrułyście; żeście zatruły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zatruły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zatruło żech; żech zatruło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zatruło żeś; żeś zatruło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zatruło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zatruł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zatruł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zatruł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zatruli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zatruli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zatruli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zatruła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zatruła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zatruła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zatruły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zatruły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zatruły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zatruło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zatruło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zatruło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zatruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zatruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zatrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zatrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zatruł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zatruł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zatruł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zatruli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zatruli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zatruli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zatruła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zatruła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zatruła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zatruły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zatruły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zatruły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zatruło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zatruło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zatruło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zatruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zatruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zatruł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zatruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zatruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zatruli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zatruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zatruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zatruła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zatruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zatruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zatruły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zatruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zatruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zatruło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzatruty
rzeczownik odczasown.zatruci
Rybnik

 

Sōmsiod suł prochy na pole, tōż po deszczu zatruło nōm woda we studni.

Niy myj tego aut akole studnie, bo ta woda we studni zatrujsz.

Wejź te jodło stōnd, kej chcesz truć te kopruchy, bo te jodło przi tymu zatrujesz.

 

 

Podej dalij…