zauziōmbać

zauziōmbać – być zimno az do bólu (pol.)

bezokolicznikzauziōmbać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zauziōmbo mie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zauziōmbo cie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zauziōmbo go; zauziōmbo jōm
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zauziōmbo nas
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zauziōmbo was
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zauziōmbo ich
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zauziōmbało mie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zauziōmbało cie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zauziōmbało go
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zauziōmbało nas
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zauziōmbało was
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zauziōmbało ich
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zauziōmbało mie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zauziōmbało cie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zauziōmbało jōm
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zauziōmbało nas
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zauziōmbało was
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zauziōmbało ich
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zauziōmbało mie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zauziōmbało cie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zauziōmbało go
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było cie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było go zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nas zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było was zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było ich zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było cie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było jōm zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nas zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było was zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było ich zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było cie zauziōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było go zauziōmbalo
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech cie zauziōmbo
tr. rozk. l. poj 3. os.niech go zauziōmbo; niech jōm zauziōmbo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech was zauziōmbo
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ich zauziōmbo
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zauziōmbało by mie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zauziōmbało by cie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zauziōmbało by go
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zauziōmbało by nas
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zauziōmbało by was
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zauziōmbało by ich
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zauziōmbało by mie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zauziōmbało by cie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zauziōmbało by jōm
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zauziōmbało by nas
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zauziōmbało by was
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zauziōmbało by ich
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zauziōmbało by mie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zauziōmbało by cie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zauziōmbało by go
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by cie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by go zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nas zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by was zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.było by ich zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by cie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by jōm zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nas zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by was zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by ich zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by cie zauziōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by go zauziōmbało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zauziōmbani
Rybnik

POL: być zimno az do bółu, głównie w nogi, ręe, uszy, nos.

 

Już mie w nogi zauziōmbało, tōż ida dudōm sie ôgrzoć.

Jak cie zauziōmbo to przidź wartko dudōm, co zaś ze płaczym niy przidziesz.

 

Podej dalij…