zawiōnzać

zawiōnzać (sie) – zawiązać (pol.)

bezokolicznikzawiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawiōnzaliście; żeście zawiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawiōnzała żech; zawiōnzałach; żech zawiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawiōnzała żeś; zawiōnzałaś; żeś zawiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawiōnzały my; my zawiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawiōnzałyście; żeście zawiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawiōnzało żech; żech zawiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawiōnzało żeś; żeś zawiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuwiōnzany
rzeczownik odczasown.uwiōnzani
Rybnik

 

Zawiōnż se sznōrka, bo sie przewrōcisz.

Trzimej tyn miech, a jo wezna sznōrka  a go zawiōnża.

Zawiōnzoł żeś ta fōrtka drōtym? Aż jōm zaś dzieci niy ôtworzōm, a niy ucieczōm na drōga.

Podej dalij…