zawiōnzować

zawiōnzować  (sie) – zawiązywać, wiązać (pol.)

bezokolicznikzawiōnzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawiōnzowaliście; żeście zawiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawiōnzowała żech; zawiōnzowałach; żech zawiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawiōnzowała żeś; zawiōnzowałaś; żeś zawiōńzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawiōnzowały my; my zawiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawiōnzowałyście; żeście zawiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawiōnzowało żech; żech zawiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawiōnzowało żeś; żeś zawiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zawiōnzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zawiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zawiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zawiōnzowali; bydymy zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zawiōnzowali; bydziecie zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zawiōnzowali; bydōm zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zawiōnzowała; byda zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zawiōnzowała; bydziesz zawiōnzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zawiōnzowała; bydzie zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zawiōnzowały; bydymy zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zawiōnzowały; bydziecie zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zawiōnzowały; bydōm zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zawiōnzowało: byda zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zawiōnzowało; bydziesz zawiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zawiōnzowało; bydzie zawiōnzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawiōnzowany
rzeczownik odczasown.zawiōnzowani
Rybnik

POL: wiązać więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Już ci trzeci roz te sznōrki zawiōnzuja, dyć sie już naucz ich wiōnzać.

Jo sztyjc zawiōnzuja ta fōrtka , a sztyjc jōm keryś ôdwiōnże, przeca kury chyba tego ôdwiōnzać niy poradzōm.

 

 

Podej dalij…