zawiyrać

zawiyrać (sie) – zamykać (pol.)

bezokolicznikzawiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawiyraliście; żeście zawiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawiyrała żech; zawiyrałach; żech zawiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawiyrała żeś; zawiyrałaś; żeś zawiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawiyrały my; my zawiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawiyrałyście; żeście zawiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawiyrało żech; żech zawiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawiyrało żeś; żeś zawiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zawiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zawiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zawiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zawiyrali; bydymy zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zawiyrali; bydziecie zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zawiyrali; bydōm zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zawiyrała; byda zawiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zawiyrała; bydziesz zawiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zawiyrała; bydzie zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zawiyrały; bydymy zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zawiyrały; bydziecie zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zawiyrały; bydōm zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zawiyrało; byda zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zawiyrało; bydziesz zawiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zawiyrało; bydzie zawiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawiyrany
rzeczownik odczasown.zawiyrani
Rybnik

POL: (1) zamykać, drzwi, okno, usta, oczy; (2) zamykać kogoś do więzienia; (3) zamykać sklep, interes.

 

Zawiyrej te dźwiyrze, bo je przeciōng.

Jo dycko bez dziyń dźwiyrze zawiyrōm, ale zankinōm ich yno na noc, abo, jak ida fōrt.

Zawiyrej ôczy, co ci mydlin dō nich niy naleci.

Jorguś sie dycko dowo zawiyrać na zima, coby mu dali jodło, a na wiosna zaś go sam widzymy łazić.

Tyn Szymik bezmała zawiyro szynk, bo ludzie za mało pijōm piwo, tōż mu sie to niy ôpłaco.

Podej dalij…