zawiyź

zawiyź (sie) – zawieźć (pol.)

bezokolicznikzawiyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawiōźliście; żeście zawiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawiōzła żech; zawiōzłach; żech zawiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawiōzła żeś; zawiōzłaś; żeś zawiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawiōzły my; my zawiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawiōzłyście; żeście zawiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawiōzło żech; żech zawiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawiōzło żeś; żeś zawiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawieziōny
rzeczownik odczasown.zawieziyni
Rybnik

 

Jo was zawieza na te urodziny, ale nazod musicie przijechać autobusym, bo jo ida do roboty na noc.

Zawieziesz mi tyn młynek do miasta do sprawiynio?

Jo zawiōz mamy do ciotki, a ty jōm prziwieziesz nazod we wieczōr, bo jo źle widza po cimoku.

Podej dalij…