zawołać

zawałać (sie) – zawołać (pol.)

bezokolicznikzawołać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawołōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawołosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawoło
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawołōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawołocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawołajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawołoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawołoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawołoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawołali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawołaliście; żeście zawołali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawołali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawołała żech; zawołałach; żech zawołała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawołała żeś; zawołałaś; żeś zawołała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawołała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawołały my; my zawołały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawołałyście; żeście zawołały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawołały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawołało żech; żech zawołało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawołało żeś; żeś zawołało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawołało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawołoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawołoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawołoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawołali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawołali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawołali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawołała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawołała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawołała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawołały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawołały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawołały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawołało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawołało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawołało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawołej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawoło
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawołejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawołajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawołoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawołoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawołoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawołali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawołali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawołali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawołała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawołała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawołała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawołały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawołały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawołały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawołało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawołało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawołało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawołoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawołoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawołoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawołali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawołali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawołali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawołała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawołała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawołała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawołały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawołały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawołały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawołało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawołało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawołało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawołany
rzeczownik odczasown.zawołani
Rybnik

 

Zawałej taty, że mo kōńczyć, bo musi iś do roboty.

Jak cie zawołōm, to mosz zarozki prziś.

Zawołej tego psa, niech niy loce po drōdze, bo mie niy chce słōchać.

 

Podej dalij…