zbadać

zbadać (sie) – zbadać (pol.)

bezokolicznikzbadać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zbadōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zbadosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zbado
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zbadōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zbadocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zbadajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zbadoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zbadoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zbadoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zbadali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zbadaliście; żeście zbadali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zbadali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zbadała żech; zbadałach; żech zbadała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zbadała żeś; zbadałaś; żeś zbadała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zbadała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zbadały my; my zbadały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zbadałyście; żeście zbadały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zbadały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zbadało żech; żech zbadało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zbadało żeś; żeś zbadało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zbadało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zbadoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zbadoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zbadoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zbadali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zbadali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zbadali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zbadała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zbadała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zbadała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zbadały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zbadały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zbadały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zbadało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zbadało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zbadało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zbadej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zbado
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zbadejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zbadajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zbadoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zbadoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zbadoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zbadali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zbadali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zbadali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zbadała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zbadała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zbadała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zbadały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zbadały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zbadały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zbadało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zbadało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zbadało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zbadoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zbadoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zbadoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zbadali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zbadali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zbadali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zbadała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zbadała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zbadała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zbadały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zbadały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zbadały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zbadało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zbadało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zbadało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzbadany
rzeczownik odczasown.zbadani
Rybnik

 

Cōż ty tak kucosz? Dyć idź do dochtora, niech cie zbado.

Te miynso trza dać zbadać, z tego krōlika.

 

Podej dalij…