zbijać

zbijać (sie) – zbijać, zabijać (pol.)

bezokolicznikzbijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zbijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zbijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zbijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zbijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zbijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zbijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zbijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zbijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zbijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zbijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zbijaliście; żeście zbijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zbijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zbijała żech; zbijałach; żech zbijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zbijała żeś; zbijałaś; żeś zbijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zbijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zbijały my; my zbijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zbijałyście; żeście zbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zbijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zbijało żech; żech zbijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zbijało żeś; żeś zbijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zbijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zbijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zbijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zbijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zbijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zbijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zbijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zbijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zbijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zbijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zbijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zbijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zbijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zbijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zbijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zbijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zbijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zbijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zbijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zbijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zbijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zbijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zbijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zbijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zbijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zbijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zbijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zbijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zbijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zbijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zbijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zbijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zbijali; bydymy zbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zbijali; bydziecie zbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zbijali; bydōm zbijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zbijała; byda zbijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zbijała; bydziesz zbijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zbijała; bydzie zbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zbijały; bydymy zbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zbijały; bydziecie zbijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zbijały; bydōm zbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zbijało; byda zbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zbijało; bydziesz zbijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zbijało; bydzie zbijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzbijany
rzeczownik odczasown.zbijani
Rybnik

POL: (1) zbijać różne konstrukcje z drewna za pomoca gwoździ; (2) zabijać zwierzęta, ludzi.

 

Idź, pōmōż tatowi, bo tam na zegrodzie zbijo klota dlo kurzōnt.

Jo zbija z desek kōnsek klapy a zatkōm te ôkno, coby sam kery niy wloz w nocy.

Poradzisz zbiać ryby, bo u nas niy mo tego kery robić?

Na wojnach lydzie  zbijajōm jedni drugich.

Podej dalij…