zbiyrać

zbiyrać (sie) – zbierać, wybierać (pol.)

bezokolicznikzbiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zbiyraliście; żeście zbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zbiyrała żech; zbiyrałach; żech zbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zbiyrała żeś; zbiyrałaś; żeś zbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zbiyrały my; my zbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zbiyrałyście; żeście zbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zbiyrało żech; żech zbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zbiyrało żeś; żeś zbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zbiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zbiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zbiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zbiyrali; bydymy zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zbiyrali; bydziecie zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zbiyrali; bydōm zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zbiyrała; byda zbiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zbiyrała; bydziesz zbiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zbiyrała; bydzie zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zbiyrały; bydymy zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zbiyrały; bydziecie zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zbiyrały; bydōm zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zbiyrało; byda zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zbiyrało; bydziesz zbiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zbiyrało; bydzie zbiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzbiyrany
rzeczownik odczasown.zbiyrani
Rybnik

POL: (1)  zbierać coś rozrzuconego, rozsypanego: (2) zbierać grzyby, truskawki itp; (3) zbierać się; (4) kolkcjonować

 

Przidziesz nōm jutro pōmōc zbiyrać kartofle na pole?

Jo rod chodza do lasa zbiyrać grziby.

Zbiyrej sie, bo już je pōł siōdmej, trza iś na autobus.

A kery bydzie zbiyroł te graczki, co żeście sam rozciepali?

Jo zbiyrōm znaczki, mōm już dwa albōmy.

Wejź se jaki grosz do kapsy, bo dzisiej farorz zbiyro do koszyczka.

 

 

 

Podej dalij…