zdōnżyć

zdōnżyć (sie) – zdążyć (pol.)

bezokolicznikzdōnżyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zdōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zdōnżysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zdōnży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zdōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zdōnżycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zdōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zdōnżōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zdōnżōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zdōnżōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zdōnżyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zdōnżyliście; żeście zdōnżyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zdōnżyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zdōnżyła żech; zdōnżyłach; żech zdōnżyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zdōnżyła żeś; zdōnżyłaś; żeś zdōnżyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zdōnżyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zdōnżyły my; my zdōnżyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zdōnżyłyście; żeście zdōnżyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zdōnżyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zdōnżyło żech; żech zdōnżyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zdōnżyło żeś; żeś zdōnzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zdōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zdōnżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zdōnżōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zdōnżōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zdōnżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zdōnżyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zdōnżyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zdōnżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zdōnżyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zdōnżyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zdōnżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zdōnżyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zdōnżyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zdōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zdōnżyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zdōnżyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zdōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zdōnży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zdōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zdōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zdōnżōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zdōnżōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zdōnżōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zdōnżyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zdōnżyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zdōnżyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zdōnżyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zdōnżyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zdōnżyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zdōnżyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zdōnżyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zdōnżyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zdōnżyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zdōnżyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zdōnżyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zdōnżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zdōnżōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zdōnżōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zdōnżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zdōnżyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zdōnżyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zdōnżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zdōnżyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zdōnżyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zdōnżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zdōnżyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zdōnżyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zdōnżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zdōnżyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zdōnżyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzdōnżōny
rzeczownik odczasown.zdōnżyni
Rybnik

 

Dyć ty niy zdōnżysz do tej szkoły, bo już je za dziesiynć ôsiym.

Uciyk mi dzisiej rano autobus, tōż niy zdōnżōł żech do roboty.

Jak zdōnża, to ci dzisiej ôbejrza, co je z tōm pralkōm, a jak niy to jutro.

Podej dalij…