zdrowszy

zdrowszy – zdrwszy (pol)

przymiotnikzdrowszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zdrowszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zdrowszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zdrowsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zdrowsi; zdrowsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zdrowsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zdrowszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zdrowszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zdrowszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zdrowszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zdrowszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zdrowszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zdrowszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zdrowszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zdrowszym
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
zdrowszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zdrowszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zdrowszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zdrowszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zdrowsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zdrowszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zdrowsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zdrowszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zdrowszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zdrowszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zdrowszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zdrowszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zdrowszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zdrowszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zdrowszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zdrowszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zdrowszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zdrowszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zdrowszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zdrowsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zdrowsi; zdrowsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zdrowsze
stop. rowny przymiotn.. zdrowy
przysłówek (jak? jako?)zdrowszy; zdrowiyj

 

Jak byda zdroszy, to pogodōmy.

Sam je bezmała zdrowszy luft, tōż dychej.

Terazki kożdy chce jeś zdrowsze rzeczy, ale żodyn niy wiy co je zdrowe.

Podej dalij…