zdrzały

zdrzały – dojrzały (pol.)

przymiotnikzdrzały
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zdrzały
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zdrzało
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zdrzałe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zdrzałe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zdrzałe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zdrzałego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zdrzałej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zdrzałego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zdrzałych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zdrzałych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zdrzałymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zdrzałej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zdrzałymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zdrzałym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zdrzałym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zdrzały
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zdrzało
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zdrzałe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
-
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zdrzałe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zdrzałym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zdrzałōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zdrzałym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zdrzałymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zdrzałymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zdrzałym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zdrzałej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zdrzałym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zdrzałych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zdrzałych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zdrzały
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zdrzało
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zdrzałe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zdrzałe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zdrzałe
stop. wyższy przymiotn.. zdrzelszy
przysłówek (jak? jako?)zdrzało

POL: dojrzały, głównie chodzi  owoce.

 

Nasruwej mi trcha tych wiśniōw, bo już sōm zdrzałe, a szpoki yn czakajōm.

Niy jydz tych gugōłōw, bo ône jeszcze niy sōm zdrzałe.

Naōbiyrej mi trocha pozimkōw na kōmpot, yno wybiyrej te bardziyj zdrzałe.

 

 

 

 

Podej dalij…