zebrać

zebrać (sie) – zabrać, ukraść, ściągnąć (pol.)

bezokolicznikzebrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zebiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zebieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zebiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zebierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zebierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zebierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zebroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zebroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zebroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zebrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zebraliście; żeście zebrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zebrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zebrała żech; zebrałach; żech zebrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zebrała żeś; zebrałaś; żeś zebrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zebrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zebrały my; my zebrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zebrałyście; żeście zebrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zebrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zebrało żech; żech zebrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zebrało żeś; żeś zebrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zebroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zebrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zebrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zebrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zebrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zebier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zebiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zebiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zebierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zebroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zebroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zebroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zebrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zebrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zebrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zebrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zebrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zebrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zebrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zebrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zebrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zebrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zebrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zebrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zebroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zebrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zebrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zebrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zebrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzebrany
rzeczownik odczasown.zebrani
Rybnik

 

Mieli my sam przi płocie taki piykne chojinki, ale nōm ich keryś zebroł w nocy.

Jeszcze roz kopniecie tyn bal do grzōndkōw, to wōm go zebiera.

Idź schować te koło, bo sie ćmi i jeszcze ci go kery zebiere.

Doczkej, aż ci zebiera tyn kożuch z mlyka, bo zaś go niy bydziesz piōł.

 

Podej dalij…