zegłōwek

zegłōwek – poduszka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zegłōwek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegłōwka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegłōwkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zegłōwek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zegłōwkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zegłōwku
Wołacz l. poj. Ty…zegłōwku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zegłōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegłōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegłōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zegłōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zegłōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zegłōwkach
Wołacz l. mn. Wy…zegłōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)zegłōwkowy

 

Sam mosz zegłōwek, tōż se pod głowa podłōż.

Dzisio byda przeblykała pierziny a zegłōwki.

Podej dalij…