zegroda

zegroda – ogród (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zegroda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegrody
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegrodzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zegroda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zegrodōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zegrodzie
Wołacz l. poj. Ty…zegrodo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zegrody
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegrodōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegrodōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zegrody
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zegrodami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zegrodach
Wołacz l. mn. Wy…zegrody
Przimiotnik (jaki? czyj?)zegrodowy

 

SI: Idź, a pozbiyrej tam jabka na zegrodzie, to uwarza kōmpotu.

PL: Idź i pozbieraj tam jabłka w ogrodzie, to ugotuję kompot.

 

SI: Na zegrodzie mōm trocha marekwie a pietruszki, tōż niy musza kupować.

PL: W ogrodzie mam trochę marchwi i pietruszki, więc nie musze kupować.

 

SI: We mieście sam niy mōmy zegrody.

PL: W mieście tutaj nie mamy ogrodu.

 

Podej dalij…