zepnyć

zepnyć (sie) –  spięć (pol.)

bezokolicznikzepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zepliście; żeście zepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zepła żech; zepłach; żech zepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zepła żeś; zepłaś; żeś zepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zepły my; my zepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zepłyście; żeście zepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zepło żech; żech zepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zepło żeś; żeś zepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zepły byście
z
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzepnyty
rzeczownik odczasown.zepnyci
Rybnik

 

SI: Doczkej, zepna te prziczepy do kupy, coby ôbie za jednym razym zawiyź.

PL: Zaczekaj, zepnę te przyczepy z sobą, żeby obydwie zawieźć za jednym razem.

 

SI: Zepnij te ôba szlauczy ze sobōm, co pudzie podloć cało zegrōdka ze zadku.

PL: Zepnij obydwa te węże z sobą,  żeby można podlać cały ten ogród z tyłu.

 

SI: Kery mi zaś zepnōł te koło lańcuchym na złoś?

PL: Kto mi znowu spiął ten rower łańcuchem na złość?

 

 

Podej dalij…