zero

zero – zero (pol.); die Null (ger.); nula (cze.); zero (eng.)

liczebnik głōwnyzero
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...zero
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... -
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...zera
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...zera
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...zerōw
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... zeru
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
zerōm
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... zero
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
-
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... zera
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...zerym
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...zerami
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...zerze
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...zerach
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zero
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...-
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...-
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)zerowy

 

Z takōm grōm Poloki majōm zero szansōw na wygrani.

Przegrali do zera.

Podej dalij…