zesuwać

zesuwać (sie) – zsypywać (pol.)

bezokolicznikzesuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zesuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zesuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zesuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zesuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zesuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zesuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zesuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zesuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zesuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zesuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zesuwaliście; żeście zesuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zesuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zesuwała żech; zesuwałach; żech zesuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zesuwała żeś; zesuwałaś; żeś zesuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zesuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zesuwały my; my zesuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zesuwałyście; żeście zesuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zesuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zesuwało żech; żech zesuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zesuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zesuwało żeś; żeś zesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zesuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zesuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zesuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zesuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zesuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zesuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zesuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zesuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zesuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zesuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zesuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zesuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zesuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zesuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zesuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zesuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zesuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zesuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zesuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zesuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zesuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zesuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zesuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zesuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zesuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zesuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zesuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zesuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zesuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zesuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zesuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zesuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zesuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zesuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zesuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zesuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zesuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zesuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zesuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zesuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zesuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zesuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zesuwali; bydymy zesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zesuwali; bydziecie zesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zesuwali; bydōm zesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zesuwała; byda zesuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zesuwała; bydziesz zesuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zesuwała; bydzie zesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zesuwały; bydymy zesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zesuwały; bydziecie zesuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zesuwały; bydōm zesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zesuwało; byda zesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zesuwało; bydziesz zesuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zsuwało; bydzie zesuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzesuwany
rzeczownik odczasown.zesuwani
Rybnik

 

Zesuwej te kartofle sam bez ôkynko do pywnice.

Niy laduj wiyncyj piosku na ta prziczepa, bo sie bydzie zesuwać.

 

 

Podej dalij…