zeszły

zeszły – ubiegły (pol.)

przymiotnikzeszly
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zeszły
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zeszło
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zeszłe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zeszli; zeszłe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zeszłe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zeszłego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zeszłej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zeszłego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zeszłych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zeszłych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zeszłymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zeszłej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zeszłymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zeszłym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zeszłym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zeszłego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zeszły
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zeszło
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zeszłe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zeszłych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zeszłe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zeszłym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zeszłōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...azeszłym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zeszłymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zeszłymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zeszłym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zeszłej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zeszłym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zeszłych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zeszłych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zeszły
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zeszło
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zeszłe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zeszli; zeszłe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zeszłe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Zeszło strzoda bōł żech na meczu we Chorzowie.

Zeszły miesiōnc mioł żech urlop, tōż niy kupowoł żech bileta miesiyncznego.

Zeszły tydziyń trefiōł żech w mieście Zigusia.

Ôd zeszłej strzody czakōm na Francka, bo mioł mi prziś sprawić telewizōr.

 

 

Podej dalij…