zeszyć

zeszyć (sie) – zszyć (pol.)

bezokolicznikzeszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zeszyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zeszyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zeszyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zeszyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zeszyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zeszyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zeszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zeszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zeszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zeszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zeszyliście; żeście zeszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zeszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zeszyła żech; zeszyłach; żech zeszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zeszyła żeś; zeszyłaś; żeś zeszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zeszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zeszyły my; my zeszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zeszyłyście; żeście zeszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zeszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zeszyło żech; żech zeszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zeszyło żeś; żeś zeszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zeszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zeszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zeszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zeszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zeszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zeszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zeszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zeszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zeszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zeszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zeszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zeszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zeszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zeszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zeszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zeszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zeszyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zeszyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zeszyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zeszyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zeszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zeszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zeszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zeszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zeszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zeszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zeszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zeszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zeszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zeszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zeszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zeszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zeszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zeszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zeszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zeszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zeszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zeszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zeszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zeszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zeszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zeszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zeszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zeszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zeszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście seszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zeszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zeszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zeszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zeszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzeszyty
rzeczownik odczasown.zeszyci
Rybnik

 

Dej sam ta koszula, to ci zeszyja tyn rynkow.

Dyć zeszyj se te galoty, a niy lotej z gołō rziciōm na wiyrchu.

Zeszyła bych ci te galoty, ale niy poradza naciōngnyć nici do jegły.

Podej dalij…