żgaczka

żgaczka – dłubanina (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…żgaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…żgaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żgaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…żgaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...żgaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…żgaczce
Wołacz l. poj. Ty…zgaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…żgaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…żgaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…żgaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…żgaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…żgaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…żgaczkach
Wołacz l. mn. Wy…żgaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: To je tako żgaczka z tymi kabelkami, pōł dnia stracisz, a z miejsca cie niy znać.

PL: To jest taka dłubanina z tymi kabelkami, pół dnia stracisz, a efektów nie widać.

 

SI: Jo sie takij żgaczki niy chytōm, wola kōnktretno robota.

PL: Ja się do takiej dłubaniny nie biorę, wolę konkretną pracę.

 

 

Podej dalij…