zganiać

zganiać – zdobywać, zyskiwać, dążyć do czegoś (pol.)

bezokolicznikzganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zganialiście; żeście zganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zganiała żech; zganiałach; żech zganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zganiała żeś; zganiałaś; żeś zganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zganiały my; my zganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zganiałyście; żeście zganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zganiało żech; żech zganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zganiało żeś; żeś zganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zganiali; bydymy zganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zganiali; bydziecie zganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zganiali; bydōm zganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zganiała; byda zganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zganiała; bydziesz zganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zganiała; bydzie zganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zganiały; bydymy zganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zganiały; bydziecie zganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zganiały; bydōm zganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zganiyło; byda zganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zganiało; bydziesz zganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zganiało; bydzie zganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzganiany
rzeczownik odczasown.zganiani
Rybnik

POL: (1) zdobywać, zyskiwać z poświęceniem coś trudnego do zdobycia, pieniądze, towar; (2) dążyć doczegoś, nie zawsze pozytywnego, prowokować sytuację.

 

Ty zganiosz na to, że nachytosz, jak bydzieć tak fyrtoł.

Latoś wydowōm cera, tōż musza zganiać towor na weseli.

Tyn Ziguś robi po całych dniach, a sztyjc yno coś zganio do chałupy.

 

 

 

Podej dalij…